رفع تصرف اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل به ارزش  بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان
رفع تصرف اراضی راه و شهرسازی استان اردبیل به ارزش  بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان

      فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل از رفع تصرف اراضی مرغوب متعلق به این اداره کل با ارزش بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان طی چهار سال خبر داد. سرهنگ فرهاد احدی گفت: طی چهار سال اخیر اراضی مرغوب متعلق به این اداره کل از دست متصرفان خلع ید […]

 

 

 

فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل از رفع تصرف اراضی مرغوب متعلق به این اداره کل با ارزش بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان طی چهار سال خبر داد. سرهنگ فرهاد احدی گفت: طی چهار سال اخیر اراضی مرغوب متعلق به این اداره کل از دست متصرفان خلع ید و رفع تصرف شد. احدی در تشریح اقدامات شاخص یگان حفاظت راه وشهرسازی استان اردبیل اظهار داشت: از بدو تشکیل این یگان درسال ۱۳۹۶، تاکنون با انجام ۲۶۶ مرحله ماموریت عملیات رفع فوری تصرف اراضی و اجرای احکام مراجع قضایی و با بهره گیری از تعداد بیش از ۴۶۰۰ نفر از همکاران و ماموران انتظامی، یگان امداد و کلیه نیروهای تحت پوشش یگان حفاظت اقدام به خلع ید و رفع تصرف بیش از ۲۵۹ هکتار از اراضی مرغوب متعلق به اداره کل راه و شهرسازی به ارزش بیش از ۹۰۵ میلیارد تومان کرده است.