بانک ایران زمین درباره افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از آورده نقدی، برنامه عملیاتی خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته توضیح داد. “وزمین” پیرو انتشار پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی این بانک از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان ازمحل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران […]

بانک ایران زمین درباره افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی از آورده نقدی، برنامه عملیاتی خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته توضیح داد.

“وزمین” پیرو انتشار پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی این بانک از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲ هزار میلیارد تومان ازمحل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی اعلام کرد: بانک مرکزی با امعان نظر به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و در راستای دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه و نیز خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت ، بانک ایران زمین را مکلف به افزایش سرمایه کرده است. براساس این گزارش، افزایش سرمایه ۱٫۶ هزار میلیارد تومانی وزمین ، سبب خروج از زیان دهی و کاهش زیان انباشته از طریق فروش دارایی های منتقل شده از تعاونی مولی الموحدین به بانک مرکزی، می شود و تلاش هیات مدیره بر اجرای دقیق این برنامه معطوف است.

در خصوص متعهد پذیره نویسی هم مذاکرات نهایی با دو شرکت تامین سرمایه در دست انجام بوده که به محض حصول نتیجه، یکی از دو شرکت مورد نظر به عنوان متعهد پذیره نویسی پس از انعقاد قرارداد، اعلام خواهد شد.

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم و معافیت های مالیاتی اعمال شده در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس، عدم شمولیت معافیت مالیاتی مزبور مطمح نظر این بانک بوده و در دست رسیدگی توسط کارگروه های تخصصی است. حصول نتیجه بررسی های در دست اقدام و اطمینان از حدود و ثغور تبعات مالی با اهمیت و آثار مالیاتی به نحو مقتضی از طریق کدال افشاء خواهد شد.