ضرورت اقدامات توانبخشی برای معلولان جسمی‌حرکتی
ضرورت اقدامات توانبخشی برای معلولان جسمی‌حرکتی

  رئیس سازمان بهزیستی در پیامی به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی نوشت: معلولان جسمی‌حرکتی، پرجمعیت‌ترین گروه افراد دارای معلولیت هستند که اقدامات لازم توانبخشی و بازتوانی برای آنها ضروری است. وحید قبادی دانا در این پیام افزود: معلولان جسمی حرکتی مستلزم شناسایی و ارزیابی دقیق آسیب ها، محدودیت های عملکردی و انطباق سطح خدمات توانبخشی […]

 

رئیس سازمان بهزیستی در پیامی به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی نوشت: معلولان جسمی‌حرکتی، پرجمعیت‌ترین گروه افراد دارای معلولیت هستند که اقدامات لازم توانبخشی و بازتوانی برای آنها ضروری است. وحید قبادی دانا در این پیام افزود: معلولان جسمی حرکتی مستلزم شناسایی و ارزیابی دقیق آسیب ها، محدودیت های عملکردی و انطباق سطح خدمات توانبخشی با نیازهای آنان بوده که این مهم با دانش و تجربه ارزنده همکاران فیزیوتراپ محقق می شود. وی ادامه داد: حرفه فیزیوتراپی تکمیل کننده چرخه پیچیده درمان و توانبخشی است که توسط فیزیوتراپیست های صبور و متخصص برای بهبود کیفیت زندگی توان خواهان انجام می شود. با تقدیر از تلاش مستمر و موثر فیزیوتراپیست های شاغل در مراکز تحت مدیریت و نظارت بهزیستی که دانش و تخصص خود را با علم مددکاری درآمیخته اند تا تکمیل کننده چرخه‌ ارائه خدمات توانبخشی به افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران موقت حسی و حرکتی باشند، فرا رسیدن دوم مردادماه روز ملی فیزیوتراپی را به محضر ایشان تبریک می گویم.