عقب ماندگی ۲۵ درصدی تزریق دوز سوم واکسن در مازندران
عقب ماندگی ۲۵ درصدی تزریق دوز سوم واکسن در مازندران

    سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه یک شهرستان وضعیت زرد دارد، گفت: ۲۵ درصد نسبت به تزریق دوز سوم واکسن عقب ماندگی داریم. ابوالقاسم اویس با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان عباس آباد زرد شده است، افزود: متأسفانه وضعیت خوب نیست و اگر روال به همین منوال باشد، به […]

 

 

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه یک شهرستان وضعیت زرد دارد، گفت: ۲۵ درصد نسبت به تزریق دوز سوم واکسن عقب ماندگی داریم.
ابوالقاسم اویس با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان عباس آباد زرد شده است، افزود: متأسفانه وضعیت خوب نیست و اگر روال به همین منوال باشد، به سمت زرد و نارنجی شدن پیش می‌رویم.
وی درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه‌های استان آن را جزو مصوبات ستاد ملی کرونا دانست و گفت: طبق مصوبه این ستاد مراکز آموزش عالی و مدارس به صورت حضوری دایر شده است و باید پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با عنوان اینکه وضعیت کنونی مناسب نیست، تأخیر در واکسیناسیون دوز سوم را نگران کننده دانست و گفت: تاکنون ۳۵ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال دوز سوم واکسن را تزریق کردند در حالی که توقع داشتیم مردم مشارکت بیشتری داشته باشند.
اویس میزان تزریق دوز اول واکسن را ۹۹.۱ درصد و دوز دوم را ۹۱ درصد ذکر کرد و از مردم خواست تا برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا مشارکت داشته باشند و گفت: تا پایان هفته جاری میزان تزریق دوز سوم واکسن باید به ۶۰ درصد برسد.
سرپرست معاونت بهداشتی علوم پزشکی مازندران با اظهار اینکه ۲۵ درصد نسبت به هدفگذاری تزریق دوز سوم واکسن کرونا عقب ماندگی داریم، از مردم خواست تا نسبت به تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند.
وی با عنوان اینکه واکسن کافی در اختیار مراکز وجود دارد، گفت: نگرانی برای تأمین واکسن نداریم.