فرابورس میزبان هشتمین عرضه اولیه
فرابورس میزبان هشتمین عرضه اولیه

هشتمین عرضه اولیه فرابورس با نماد معاملاتی (وهامون) در بازار اول فرابورس چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ انجام خواهد شد. تعداد ۴۵۰ میلیون سهم شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا معادل ۱۵ درصد سهام این شرکت، چهارشنبه این هفته (۶ مرداد) به‌ عنوان هشتمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد معاملاتی وهامون در بازار اول فرابورس ایران […]

هشتمین عرضه اولیه فرابورس با نماد معاملاتی (وهامون) در بازار اول فرابورس چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.
تعداد ۴۵۰ میلیون سهم شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا معادل ۱۵ درصد سهام این شرکت، چهارشنبه این هفته (۶ مرداد) به‌ عنوان هشتمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد معاملاتی وهامون در بازار اول فرابورس ایران عرضه می‌شود.
این میزان سهام در محدوده قیمتی ۱۷۵۰ تا ۱۹۰۲ ریال برای هر سهم و با سهمیه ۸۴۰ سهمی برای هر کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد. همچنین متعهدین خرید این نماد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه تعاون صبا هر یک به میزان ۲۵ درصد از سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه سهام این شرکت است.