لذت زندگی بخشیدن، حتی پس از مرگ
لذت زندگی بخشیدن، حتی پس از مرگ

مائده مطهری زاده چه کسی م یداند پیوند اعضا در ده ههای اخیر چه جا نهای دوبار های به بیماران نیازمند بخشیده است؟ چند قلب، چند کلیه، چند عدد قرنیه، چه تعداد کبد، چند ریه و … در بیرون از بدنِ صاحبان اولی هی شان دوباره زندگی کردند و زندگی بخشیدند؟! کسی اینها را م […]

مائده مطهری زاده چه کسی م یداند پیوند اعضا در ده ههای اخیر چه جا نهای دوبار های به بیماران نیازمند بخشیده است؟ چند قلب، چند کلیه، چند عدد قرنیه، چه تعداد کبد، چند ریه و … در بیرون از بدنِ صاحبان اولی هی شان دوباره زندگی کردند و زندگی بخشیدند؟! کسی اینها را م یداند؟ اما تعداد آن چه اهمیتی دارد؟! مهم این است که با عمل پیوند اعضا م یشود مرگِ تعدادی از انسا نها را به تاخیر انداخت، یک سال، ده سا ل و شاید هم خیلی بیشتر! خوشبختانه این روزها، عمل نیک و خداپسندانه پیوند اعضا در ایران به درستی نهادینه شده است و دیگر از آن همه مقاوم تهای عاطفی و احساسی خبری نیست. امروز که با شما صحبت م یکنیم اعضایِ بدنِ بخش اعظمی از افراد دچار مرگ مغزی، جایگزینِ اندا مهای بیمار و ناکارآمدِ افراد زیادی شده و به این ترتیب، از عمر و زندگ ی بسیاری از بیمارانِ در حال مرگ، محافظت شده است. همچنین بسیاری از ایران یها هم هستند که کارت پیوند اعضای خود را برای روز مبادا دریافت کرده و به عضویت رسمی مرکز اهدای عضو کشور پیوست هاند تا اگر خدای ناکرده روزی بر اثر سانحه و حادث ه غیرمترقب های دچار مرگ مغزی شدند، اعضای خانواده مستاصل و سردرگریبان نباشند و بدون معطلی، تصمیم درست در این باره گرفته شود. اصا بدنی که بخواهد خوراکِ مور و سوسک و حشرات دیگر شود، بهتر نیست به فردی یا افرادی زندگی ببخشد؟! رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاز هترین اظهارات خود در این باره با بیان اینکه اهدای عضو بستگی به روحیه ایثار یک ملت دارد، م یگوید: شیوع کرونا سبب شد در سال ۹۹ ، افت چشمگیری در اهدای عضو داشته باشیم اما آمارها از رشد ۶۶ درصدی آن در ۶ ماه نخست سال جاری نسبت به سال ۹۹ حکایت دارند. مهدی شادنوش با اشاره به اینکه پیوند عضو یک روش درمانی انتخابی نیست که اگر این درمان انجام نشد اقدام به درمان دیگری کرد، اظهار داشت: در اکثر موارد فرد در شرایطی قرار دارد که یا عضو اهدایی به او پیوند می شود و به زندگی ادامه می دهد یا اینکه اجبارا با زندگی وداع می کند. وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا باعث کاهش اهدای عضو شد، افزود: در سال ۹۸ بالاترین میزان اهدای عضو را داشتیم اما در سال ۹۹ و با شیوع کرونا، تا کمیته های علمی وزارت بهداشت، شرایط پیوند در دوران کرونا را فراهم کنند و شرایط محیطی از قبیل مدیریت کرونا ساماندهی شود با افت در حوزه پیوند اعضا مواجه بودیم. رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت افزود: زیرا از سویی امکانات بیمارستان ها و کادر درمان بر روی کرونا تمرکز کرده بود و از سویی دیگر آن ها که می خواستند پیوند بگیرند نگرانی داشتند و از منزل کمتر خارج می شدند. در مورد افرادی هم که اهدا باید انجام می شد چون مشکوک به آلوده بودن به ویروس کرونا بودند امکان اهدا نبود. شادنوش یادآور شد: همه این عوامل باعث شد در سال ۹۹ ، افت چشمگیری در اهدای عضو داشته باشیم اما خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ و ۶ ماه نخست سال، آمار نشان داد نسبت به سال ۹۹ ، رشدی ۶۶ درصدی را داشتیم. روحیه ایثار اهدای عضو در ۶ ماهه نخست سال رکورد شکست شادنوش با تاکید بر اینکه مساله اهدای عضو یک مساله فرهنگی است و بستگی به روحیه ایثار یک ملت دارد، گفت: تقویت روحیه ایثار میسر نمی شود مگر با نقش آفرینی مراجع تاثیرگذار اجتماعی از قبیل رسانه ها، هنرمندان، ورزشکاران، سینما و همه کسانی که ضریب نفوذ بالایی در مسایل اجتماعی دارند. وی افزود: خوشبختانه طی سال های گذشته همه این ارکان به صورت جدی تری وارد موضوع فرهنگ سازی اهدای عضو شدند تا آنجا که در سال ۹۸ و پیش از شروع کرونا، به بالاترین سطح اهدای عضو نسبت به سال های گذشته دست یافتیم. شادنوش یادآور شد: با شیوع کرونا این روند دچار اختال شد اما وضعیت ۶ ماهه نخست سال جاری که حکایت از افزایش ۶۶ درصدی دارد، نشان می دهد که مردم با همان آمادگی قبل، در روزهای مبادا و سخت که باید تصمیمی برای اهدای عضو عزیز دچار مرگ مغزی خود بگیرند، تصمیم های درست می گیرند و اقدام به اهدای عضو می کنند. تا رسیدن به شاخص استاندارد اهدای عضو فاصله داریم رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت با یادآوری اینکه روزانه ۷ تا ۱۰ نفر بر اثر کمبود اعضای پیوندی جان خود را از دست م یدهند و، تصریح کرد: اگر بیماری دچار مرگ مغزی شد در چنین شرایطی اهدای عضو به جای سپردن اعضا به خاک، م یتواند نجات بخش زندگی هشت فرد و زدودن رنج و درد از خانواد ههای ایشان باشد. وی با تاکید بر اینکه تا رسیدن به نقطه اوج وضعیت مطلوب اهدای عضو فاصله زیادی داریم، خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، شاخصی با عنوان پی ام پی برای اهدای عضو در نظر گرفته شده است که بر اساس آن برآورد سنجی می شود که در هر یک میلیون جمعیت چند نفر اهدای عضو می کنند. شادنوش افزود: در کشور ما این شاخص در سال ۹۸ به ۱۴.۷ رسید که بالاترین میزان اهدای عضو بود. اما نقطه مطلوب ما در جمعیت ۸۲ میلیونی، پی ام پی ۲۶ است که با آن فاصله داریم اما خوشبختانه روند اهدای عضو در ایران نشان دهنده این است که همواره مردم با شناخت هر چه بیشتر موضوع همکاری بیشتری را نشان می دهند. رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت با یادآوری اینکه ۱۴ هزار نفر در کشور در انتظار پیوند عضو هستند، گفت: افرادی هستند که نامشان در سامانه پیوند وزارت بهداشت ثبت شده که در انتظار پیوند هستند. تبلیغات و دیوار نوشته های مربوط به اهدای عضو کلاهبرداری است شادنوش با بیان اینکه بیشترین نوع پیوند مربوط به کلیه است، اظهار داشت: در برچسب ها و دیوار نوشته ها شاهد فروش کلیه یا سایر اعضای بدن هستیم که با پیگیری از طریق مراجع قضایی مشخص شد که کاهبرداری است. وی خطاب به مردم تاکید کرد: مردم گول تبلیغات و دیوار نوشته های مربوط به اهدای عضو را نخورند و هیچ جوره اعتماد نکنند زیرا قطع به یقین کاهبرداری است. ضمن اینکه سامانه اهدای کلیه و سایر اعضا به گونه ای نیست که کسی بتواند خارج از سیستم تعبیه شده که نزدیک به سه سال است راه اندازی شده است کلیه یا عضو تهیه کند. شادنوش توضیح داد: در حقیقت در مراکز پیوند وزارت بهداشت، کسانی که کاندیدای دریافت عضو هستند با کد ملی و مشخصات لازم ثبت نام شده اند. در هر زمان عضوی اهدایی پیدا شود هم وارد سامانه می شود و بر اساس شاخص هایی که گیرنده دارد و اینکه وضعیت اورژانس او چگونه است، ده نفر اولی که با مشخصات اهدا کننده مطابقت دارند بررسی می شود تا برای پیوند عضو آماده شوند. رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری وزارت بهداشت درباره نحوه دریافت کارت اهدای عضو توسط متقاضیان هم خاطرنشان کرد: افراد برای اهدای عضو می توانند با پیامک کردن کد ملی خود به شماره ۳۴۳۲ اعام آمادگی برای اهدای عضو کنند و کد ملی آنان در سامانه پیوند ستاره دار می شود تا در زمانی که بر اثر اتفاقی دچار مرگ مغزی شدند اهدای عضو صورت بگیرد. وی در مورد مرگ مغزی یادآور شد: مرگ مغزی مرگ قطعی است که فقط قلب و ریه ها تا زمانی با دستگاه کار می کنند که خانواده ها در این فرصت طایی امکان تصمیم گیری برای اهدای عضو عزیزانشان را داشته باشند. شادنوش با یادآوری اینکه جامعه هنرمندان به خوبی با اهدای عضو همکاری کرده اند گفت: در همه رده های سنی امکان اهدای عضو وجود دارد فقط در زمان اهدا، عضو مورد بررسی قرار می گیرد که قابل اهدا هست یا خیر. حتی در رده های سنی بالا با بررسی کبد یا کلیه سالم فرد، اهدا صورت می گیرد.