مازندران به سمت فاجعه کرونایی پیش می‌رود
مازندران به سمت فاجعه کرونایی پیش می‌رود

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت: مازندران به سمت فاجعه کرونایی پیش می‌رود. سیدفرزاد جلالی گفت: متاسفانه علیرغم  هشدارها عمده تالارها باز بوده و عروسی‌ها بدون هیچ مشکلی برگزار می‌شود. وی افزود: بارها در جلسات استانی و ستاد بحران کرونا گفتیم ورودی استان‌ها را ببندید. رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با بیان اینکه استان مازندران به سمت […]

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل گفت: مازندران به سمت فاجعه کرونایی پیش می‌رود. سیدفرزاد جلالی گفت: متاسفانه علیرغم  هشدارها عمده تالارها باز بوده و عروسی‌ها بدون هیچ مشکلی برگزار می‌شود. وی افزود: بارها در جلسات استانی و ستاد بحران کرونا گفتیم ورودی استان‌ها را ببندید. رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی بابل با بیان اینکه استان مازندران به سمت فاجعه پیش می‌رود و تخت‌های بیمارستان ها تقریبا پر شده اند، خاطرنشان کرد: از ۱۴۵۰ نفری که از  ابتدای تیرماه تا کنون بستری شدند بیش از ۲۰ درصد غیر بابلی بودند به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، وی با بیان اینکه مراتب نگرانی خود را به مقامات ملی، استانی و شهرستان منعکس کرده ایم، تصریح کرد: اگر توصیه ها جدی گرفته نشوند مدت طولانی تری در موج پنجم می‌مانیم و تعداد فوتی ها هم افزایش خواهد یافت.