مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات نظام مهندسی استان تهران
مشارکت حداکثری در این دوره از انتخابات نظام مهندسی استان تهران

  مدیرکل راه و شهرسازی استان تهرانگفت: مشارکت جامعه مهندسی در این دوره سه برابر دوره هشتم بود که نشان دهنده مشارکت حداکثری و بی بدیل طی ۹ دوره این انتخابات بودیم. ان شالله با این مشارکت شاهد اجماع جامعه مهندسی در پیگیری مطالبات بر حق خود نیز باشیم. خلیل محبت خواه با قدردانی از […]

 

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهرانگفت: مشارکت جامعه مهندسی در این دوره سه برابر دوره هشتم بود که نشان دهنده مشارکت حداکثری و بی بدیل طی ۹ دوره این انتخابات بودیم. ان شالله با این مشارکت شاهد اجماع جامعه مهندسی در پیگیری مطالبات بر حق خود نیز باشیم. خلیل محبت خواه با قدردانی از تلاش های هیات اجرایی انتخابات دور نهم افزود: بدون شک این دوره شاهد یکی از سالم ترین و بی حاشیه ترین انتخابات طی ادوار مختلف بودیم که بر خود لازم می دانم از زحمات و تلاش های شبانه روزی هیات اجرایی انتخابات دور نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکر کنم. محبت خواه در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت بیش از ۳۲ هزار مهندس در انتخابات نشان دهنده مسئولیت سنگین سازمان نظام مهندسی  در قبال جامعه مهندسی است.