معادل انگلیسی تاسیسات گردشگری تعریف و تعیین شد
معادل انگلیسی تاسیسات گردشگری تعریف و تعیین شد

  ۲۸ مورد از معادل و ترجمه انگلیسی مصادیق تأسیسات گردشگری توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی تعریف و تعیین شد. در ابلاغیه معاونت گردشگری آمده که از این به بعد تأسیسات گردشگری می‌توانند از معادل انگلیسی که برای عناوین فارسی تأسیسات انتخاب شده استفاده کنند. به عنوان مثال برای عنوان فارسی اقامتگاه بوم گردی […]

 

۲۸ مورد از معادل و ترجمه انگلیسی مصادیق تأسیسات گردشگری توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی تعریف و تعیین شد. در ابلاغیه معاونت گردشگری آمده که از این به بعد تأسیسات گردشگری می‌توانند از معادل انگلیسی که برای عناوین فارسی تأسیسات انتخاب شده استفاده کنند. به عنوان مثال برای عنوان فارسی اقامتگاه بوم گردی Ecolodge ، اقامتگاه سنتی Heritage Accommodation تعیین شده است. برخی از فعالان گردشگری به این معادلات انگلیسی اشکال گرفته‌اند به عنوان مثال برای واژه بوم گردی تعیین معادل انگلیسی اکولوژ صحیح نیست چرا که به همه اکولوژها نمی‌توان بومگردی گفت و برعکس. از آن طرف معادل Heritage میراث می‌شود نه سنتی.