نظارت مالی اولویت وزارت اقتصاد است
نظارت مالی اولویت وزارت اقتصاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظارت مالی یکی از ارکان اداره درست اقتصاد است و وزارت اقتصاد در دوره جدید مسرّ است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند. سید احسان خاندوزی در آئین بزرگداشت روز حسابدار و حرفه‌ حسابداری اظهار داشت: نظارت مالی یکی از ارکان اداره صحیح اقتصاد است و بخش […]

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظارت مالی یکی از ارکان اداره درست اقتصاد است و وزارت اقتصاد در دوره جدید مسرّ است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند. سید احسان خاندوزی در آئین بزرگداشت روز حسابدار و حرفه‌ حسابداری اظهار داشت: نظارت مالی یکی از ارکان اداره صحیح اقتصاد است و بخش زیادی از کیفیت نظارت مالی توسط حسابداران حرفه‌ای راهبری می‌شود. وی افزود: از منظر سیاست‌های انقباض و کارآیی و سیاست‌های عدالت و مبارزه با فساد، مساله نظارت مالی و نقش حسابداری و حسابرسی بی‌بدیل است، اما کمتر به این موضوع توجه شده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه بسیاری از مواقع استانداردهای حسابداری رعایت نمی‌شود، ادامه‌داد: گاهی استانداردهای حسابداری تحت فشارها مختلف اداری مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد و مغفول می‌ماند که آثار آن در سال‌های بعد وقتی مشکلاتی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها رخ می‌دهد و دیگر کاری نمی‌توان انجام داد، قابل مشاهده است. وی تاکید کرد: در دوره جدید وزارت اقتصاد مسرّ است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند. خاندوزی بیان‌داشت: تاکنون اقدام‌های خوبی در موضوع نظارت مالی انجام شده است و گزارش صورت حساب سابقه بودجه ماه‌ها زودتر از زمان مقرر توسط خزانه‌داری آماده شد و از اوایل آذرماه صورت‌های مالی۹۹ دولت را به ریاست جمهوری ارسال کردیم.