عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برخورداری از نظام برنامه‌ریزی کارآمد را در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و راهبردی مهم عنوان کرد. امیر هوشنگ عصارزاده در جلسه بررسی بازخوردهای واحدهای اجرایی در بانک افزود: بانک توسعه تعاون در جهت تحقق تکالیف توسعه‌ای و حمایت از تعاونگران و کارآفرینان، نیازمند سیستم بانکداری توسعه ای بوده است […]

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برخورداری از نظام برنامه‌ریزی کارآمد را در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و راهبردی مهم عنوان کرد.
امیر هوشنگ عصارزاده در جلسه بررسی بازخوردهای واحدهای اجرایی در بانک افزود: بانک توسعه تعاون در جهت تحقق تکالیف توسعه‌ای و حمایت از تعاونگران و کارآفرینان، نیازمند سیستم بانکداری توسعه ای بوده است که عملیات بانکداری را در تجهیز و تخصیص منابع و ارائه خدمات تخصصی به نحو مناسبی انجام دهد.
وی افزود: هدف ستاد بانک در سطح راهبری و صف بانک در مرحله اجرا، همواره بر این بوده است تا شاخص‌های مالی در همه شعب در سطح مساعد و رو به رشد قرار گیرد، تا امکان عملیات بانکداری توسعه‌ای با قوت و در سطح گسترده فراهم آید. عصارزاده گفت: این بانک طی سال‌های اخیر در ابعاد گوناگون عملکردی و شاخص‌های مختلف، رشد یافته است و انتظارات برای انجام عملیات توسعه ای بانک در میان دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان‌ها بالا رفته است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به این که روند مستمر و فزاینده برای رشد و توسعه فعالیت‌ها و فراهم‌سازی ابزارهای مورد نیاز، نیازمند سیستم برنامه‌ریزی کارآمد و اثربخش است گفت: نظام برنامه‌ریزی در صورتی به اثربخشی واقعی دست خواهد یافت که همفکری و تعامل میان سطح برنامه‌ریزی و سطح اجرا وجود داشته باشد.
عصارزاده گفت: کلیه استانها و شعب به عنوان واحدهای اجرایی بانک از اهداف کمی مشخص شده مطلع هستند و با ابزارها و امکانات در اختیار برای تحقق اهداف در زمینه های تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، کنترل هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی، صدور ضمانت نامه ، کسب درآمدهای مشاع و غیر مشاع تلاش می‌نمایند.
وی در تبیین ابزارهای در اختیار گفت: سیاست‌های اعتباری، سوق دهی مشتریان به استفاده از طرحهای ملی و تسهیلات توسعه ای، بهره مندی از ظرفیت محصولات و خدمات بانکی و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها از جمله مواردی است که مدیران استانی و روسای شعب می‌توانند در تعامل با مشتریان به ویژه تعاونی‌ها از آنها بهره‌جویی نمایند. عصارزاده گفت: مدیران استانی با آگاهی از اهداف کلان بانک و اهداف راهبردی و برنامه‌های عملیاتی کلان و نیز با شناخت کامل از وضعیت کنونی شعب، نقش موثری در ارائه بازخوردهای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی و ارائه پیشنهاد برای بهبود نظام برنامه‌ریزی بانک دارند.