نقش راهبردی قانون جهش تولید مسکن برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن
نقش راهبردی قانون جهش تولید مسکن برای خانه دار شدن متقاضیان مسکن

عضو کابینه دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن را قانونی راهبردی برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن دانست و تاکید کرد: مردم در خصوص تامین مسکن نگرانی نداشته باشند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتی نوشت: قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما اجازه خوبی داده است که در آن زمین، وام و […]

عضو کابینه دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن را قانونی راهبردی برای خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن دانست و تاکید کرد: مردم در خصوص تامین مسکن نگرانی نداشته باشند.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در توئیتی نوشت: قانون جدید (قانون جهش تولید مسکن) به ما اجازه خوبی داده است که در آن زمین، وام و کمک‌های مناسب به مردم ارائه دهیم تا صاحب خانه‌ای مناسب و در خور شأن یک ایرانی شوند. خدمتگزاران شما در وزارت راه و شهرسازی شبانه‌روز تلاش خواهند کرد که مردم نگرانی در خصوص مسکن خود نداشته باشند.