هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا
هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره‌ پیامد‌های موج پنجم کرونا

  دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان خواست با توجه به ظرفیت تخت‌ها و امکانات درمانی به کمک کادر درمانی بشتابند. وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر استان مازندران وارد پیک پنجم بیماری کرونا شده است گفت: تعداد بیماران با شیب نسبتا بالایی در حال افزایش است. دکتر اسدی […]

 

دکتر تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان خواست با توجه به ظرفیت تخت‌ها و امکانات درمانی به کمک کادر درمانی بشتابند. وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر استان مازندران وارد پیک پنجم بیماری کرونا شده است گفت: تعداد بیماران با شیب نسبتا بالایی در حال افزایش است. دکتر اسدی افزود: ادامه این روند شرایط را در هفته های پیش رو بسیار سخت خواهد کرد چرا که ظرفیت تخت‌ها و امکانات درمانی استان محدود است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه سوش جدید کرونا سرایت پذیری بالایی دارد، از شهروندان خواست از تجمع و دورهمی های خانوادگی از جمله عروسی ها و مراسم عزا پرهیز کنند.