هیچ کارت ترددی در گلستان قابل پذیرش نیست
هیچ کارت ترددی در گلستان قابل پذیرش نیست

استاندار گلستان گفت: همه مجوزهای تردد صادره در گلستان باطل شده و هیچ کارت ترددی قابل پذیرش نیست. هادی حق شناس در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهارکرد: میزان رعایت پروتکل‌ها در گلستان ۴۲ درصد است که قابل قبول نیست و مردم باید پروتکل‌ها را بیشتر رعایت کنند. استاندار گلستان افزود: هر هفته میزان رعایت […]

استاندار گلستان گفت: همه مجوزهای تردد صادره در گلستان باطل شده و هیچ کارت ترددی قابل پذیرش نیست. هادی حق شناس در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا اظهارکرد: میزان رعایت پروتکل‌ها در گلستان ۴۲ درصد است که قابل قبول نیست و مردم باید پروتکل‌ها را بیشتر رعایت کنند. استاندار گلستان افزود: هر هفته میزان رعایت پروتکل‌ها کمتر از هفته گذشته می‌شود و باید زدن ماسک و غیره در جامعه نهادینه شود. وی بیان کرد: هم اکنون ۱۵۰ پرستار گلستانی دچار کرونا شده و اگر مردم رعایت نکنند، کادر درمان خسته‌تر از گذشته می‌شود. حق شناس اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده، ۲۰ دستگاه ونتیلاتور، ۳۲ دستگاه مانیتور قلب، ۱۲ اکسیژن ساز و یک تانک اکسیژن جدید وارد گلستان شده اما هر اندازه ما تجهیزات را افزایش دهیم اما مردم رعایت نکنند، باز هم بیماران افزایش یافته و با کمبود امکانات روبرو خواهیم شد.