واردات ۳۰ هزار تن ذرت برای تامین نیاز فوری دامداران
واردات ۳۰ هزار تن ذرت برای تامین نیاز فوری دامداران

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: ۳۰ هزار تن ذرت توسط اتحادیه برای تامین نیاز فوری دامداران به کشور وارد شد. مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران اظهار داشت: در روز یک شنبه ۱۵ خرداد در بندر امیر آباد جهت نظارت بر بارگیری ذرت وارد شده توسط خود دامداران حضور یافتیم تا این نهاده ها هرچه […]

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: ۳۰ هزار تن ذرت توسط اتحادیه برای تامین نیاز فوری دامداران به کشور وارد شد.
مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران اظهار داشت: در روز یک شنبه ۱۵ خرداد در بندر امیر آباد جهت نظارت بر بارگیری ذرت وارد شده توسط خود دامداران حضور یافتیم تا این نهاده ها هرچه زودتر برای تامین نیاز دامداران به داخل کشور منتقل شود.
وی افزود: ۳۰ هزار تن ذرت وارد شده توسط شرکت وابسته به سازمان تعاون روستایی با سرعت تمام در حال بارگیری و ارسال به سراسر کشور است.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران ادامه داد: دامداران به شایعات فضای مجازی درباره کمبود نهاده ها توجه نکنند.
وی تصریح کرد: در بنادر نوشهر و انزلی هم بارگیری نهاده شروع شده و ادامه دارد و در بقیه بنادر جنوبی کشور هم بارگیری سویا ادامه دارد.