واکسینه شدن ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال فارس
واکسینه شدن ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال فارس

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تاکنون نزدیک به ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال در سطح استان واکسینه شده‌اند و ادامه این روند باید با سرعت بیشتر انجام شود. دکتر مهرزاد لطفی با اعلام اینکه تاکنون نزدیک به ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال در سطح استان واکسینه شده‌اند؛ تسریع در […]

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تاکنون نزدیک به ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال در سطح استان واکسینه شده‌اند و ادامه این روند باید با سرعت بیشتر انجام شود. دکتر مهرزاد لطفی با اعلام اینکه تاکنون نزدیک به ۵۵ درصد از سالمندان بالای ۸۰ سال در سطح استان واکسینه شده‌اند؛ تسریع در پوشش واکسیناسیون افراد باقی مانده را در اولویت کار تیم واکسیناسیون دانشگاه قرار داد.
وی با اشاره به پیشرو بودن فارس در انجام واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تاکید کرد: با توجه به آسیب پذیر بودن سالمندان در برابر این اپیدمی، باید نسبت به شناسایی و انجام واکسیناسیون افراد باقیمانده گروه بالای ۸۰ سال در کمترین زمان اقدام شود تا هنگام شروع واکسیناسیون گروه‌های بعدی دچار سختی نشوند.