وزیر دفاع آذربایجان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت
وزیر دفاع آذربایجان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت

  سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در پیامی به سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک روز ارتش خطاب به وی نوشت: به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به جنابعالی و همه کارکنان تحت امر شما تبریک ابراز داشته و برایتان موفقیت در عرصه خدمت آرزو می‌کنم. […]

 

سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان در پیامی به سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک روز ارتش خطاب به وی نوشت: به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، به جنابعالی و همه کارکنان تحت امر شما تبریک ابراز داشته و برایتان موفقیت در عرصه خدمت آرزو می‌کنم. وزیر دفاع آذربایجان تصریح کرد: اطمینان دارم که روابط دوستی دوجانبه‌ای که با اراده سیاسی روسای عالی کشورهای‌مان برقرار شده، در نتیجه تلاش‌های متقابل ما نیز در آینده توسعه خواهد یافت و این روابط، با در نظر گرفتن منافع مردمانمان، به تحکیم صلح، ثبات و اعتماد متقابل در منطقه کمک خواهد کرد.