وزیر کار رسماً استعفا کرد
وزیر کار رسماً استعفا کرد

وزیر کار رسماً استعفا کرد 🔹«حجت عبدالملکی» وزیر کار با ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسماً استعفای خود را اعلام کرد. 🔸 عبدالملکی: برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا می‌دهم/ سرباز انقلاب و دولت خواهم ماند

وزیر کار رسماً استعفا کرد

🔹«حجت عبدالملکی» وزیر کار با ارائه نامه‌ای به رئیس‌جمهور رسماً استعفای خود را اعلام کرد.

🔸 عبدالملکی: برای افزایش هماهنگی در دولت استعفا می‌دهم/ سرباز انقلاب و دولت خواهم ماند