پایان کار اللهیار ترکمن در آموزش و پرورش؟!
پایان کار اللهیار ترکمن در آموزش و پرورش؟!

    معلم تمام وقت، طرحی نچسب و ناقص الخلقه که قرار بود برای همیشه بیخ ریش آموزش و پرورش باقی بماند. درمانی موضعی و مقطعی اما پر خطر ، برای علاج دردهای مزمن و ریشه دار آموزش و پرورش در حوزه تامین منابع انسانی،که ریشه در همان رویکردی داشت که دولت روحانی بر اجرای […]

 

 

معلم تمام وقت، طرحی نچسب و ناقص الخلقه که قرار بود برای همیشه بیخ ریش آموزش و پرورش باقی بماند.
درمانی موضعی و مقطعی اما پر خطر ، برای علاج دردهای مزمن و ریشه دار آموزش و پرورش در حوزه تامین منابع انسانی،که ریشه در همان رویکردی داشت که دولت روحانی بر اجرای آن اصرار می ورزید .

کاهش هزینه سرانه  آموزش و پرورش به قیمت قربانی کردن دو شاخص عدالت و کیفیت در نظام اموزشی ایران.
ایده ای به ظاهر بکر، با کلید واژه ای به عاریت گرفته از سند تحول، که در زمان فانی و معاونش فرزانه  فرصتی برای اجرا نیافت.
اما اللهیارترکمن، برغم تمام مخالفت ها، با  یک فوق العاده ویژه، سر وته ماجرا را بهم آورده، تصمیم به عملیاتی کردن آن می گیرد تا در ازای افزایش شش ساعت به ساعات موظف هفتگی معلمان، ۱۷/۵ درصد ذیل عنوان فوق العاده ویژه، نصیب  ذینفعان  شود.
طرحی که شتابزده مجوز سازمان اداری و استخدامی را کسب کرده، توانست بخش قلیلی از معلمان را مجاب کند تا  آن را بر  اضافه تدریس نه ماهه ترجیح دهند.
اکنون دیوان عدالت اداری با ابطال آن، این رشته را پنبه کرده آن را بدعتی تبعیض آمیز و مغایر با دیگر پرداخت های رایج در عرف اداری قلمداد کرده است که باید از احکام کارگزینی معلمان حذف شود.
اشکال کار آنجاست که کانون ثقل امروز آموزش و پرورش یعنی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی در انحصار و تملک کسانی است که به اقرار صریح خود،حتی  یک روز معلمی را تجربه نکرده اند تا به قول بزرگان این حرفه  بدانند:«در امر کلاسداری و آموزگاری، یک من ماست چقدر کره میده؟».
طراحی تدریس و مدیریت موثر بر فرایند یاددهی -یادگیری، علاوه بر ساعاتی که یک معلم بی واسطه، آن را وقف کلاس و مدرسه می کند، حداقل به همان میزان نیز باید صرف  مطالعه، برنامه ریزی و مهیا شدن برای تدریس فعال آن بکند.
دست برقضا، تعطیل شدن مدارس بر اثر همه گیری بیماری کرونا،نشان داد در بین دیگر مولفه های برنامه درسی، معلم تنها عنصری است که در فرایند تدریس، بدیل و نظیر ندارد!
کیفیت در آموزش و پرورش امروز ایران،گمشده ای است که نباید سراغش را در طرح معلم تمام وقت،برون سپاری آموزش و پرورش دولتی یا چاق و چله دیدن مدارس غیر دولتی جستجو کرد.
رقابت و درجه بندی بین مدارس، تنها در صورتی می تواند پیش برنده و کارآمد باشد که معلم از دل و دماغ یا انگیزه لازم برای حضور اثربخش و فعال به عنوان یک راهبر آموزشی برخودار باشد .
اگر امروز معلم ناچار است از فرط نیاز یا تنگی معیشت، برای من و شما، جای خالی دو معلم را پر کند نباید دستاویزی باشد برای بهره کشی بیشتر!
نباید مجالی باشد برای جذب فله ای معلم با هر قیمت یا کیفیتی.
و اما توصیه خیرخواهانه و پایانی نگارنده  به مجموعه سازمان برنامه و بودجه آن است که با به آخر رسیدن ماموریت آقای اللهیار ترکمن در آموزش و پرورش در صورت رجعت به آن سازمان، هیچ گاه از ایشان در بخش «امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای» استفاده نکنید.
زیرا دیگر باره پیکر آموزش و پرورش، تاب تحمل ضربات مهلک را ندارد.
البته به جناب بطحایی نیز باید به سبب چنین انتخاب و انتصابی، سیمرغ بلورین هدیه داد.