چین سیاست جمعیتی خود را تغییر داد
چین سیاست جمعیتی خود را تغییر داد

چین با تغییر سیاست جمعیتی خود اعلام کرد که هر زوج می توانند سه فرزند داشته باشند. مقامات چین اعلام کردند: هر زوج اجازه دارد تا سه فرزند داشته باشد. این یک تغییر اساسی در سیاست جمعیتی این کشور است که تعداد فرزندان در هر خانواده به دو فرزند محدود بوده است و با انتشار […]

چین با تغییر سیاست جمعیتی خود اعلام کرد که هر زوج می توانند سه فرزند داشته باشند.
مقامات چین اعلام کردند: هر زوج اجازه دارد تا سه فرزند داشته باشد.
این یک تغییر اساسی در سیاست جمعیتی این کشور است که تعداد فرزندان در هر خانواده به دو فرزند محدود بوده است و با انتشار آمار سرشماری و کاهش چشمگیر میزان تولد اکنون تغییر کرده است.
این تغییر سیاست طی جلسه ای به ریاست رئیس جمهوری این کشور به تصویب رسید اما به زمان اعمال این تغییر اشاره نشده است.