گردش مالی پسته دامغان سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان است
گردش مالی پسته دامغان سالانه ۴۵۰۰ میلیارد تومان است

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه گردش مالی سالانه پسته این شهرستان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: استفاده از ظرفیت زائران رضوی و گردشگران این شاخص را ارتقا نیز می‌دهد. علی اکبر علیزاده برمی، ضمن اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان دامغان برای توسعه اقتصادی، صادرات و اشتغال، تاکید کرد: پسته یکی از […]

نماینده دامغان در مجلس با بیان اینکه گردش مالی سالانه پسته این شهرستان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: استفاده از ظرفیت زائران رضوی و گردشگران این شاخص را ارتقا نیز می‌دهد.
علی اکبر علیزاده برمی، ضمن اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان دامغان برای توسعه اقتصادی، صادرات و اشتغال، تاکید کرد: پسته یکی از مهمترین ظرفیت‌های تولیدی در این شهرستان محسوب می‌شود که باید به دنبال ارتقای کیفی آن باشیم در این راستا طرح دانش بنیان کردن باغ‌های پسته مطرح و در دیدار با وزیر کشاورزی نیز پیرامون آن بحث و تبادل نظر شده است.
وی با بیان اینکه وزارت کشاورزی از دانش بنیان شدن باغات پسته استقبال کرده است، تاکید داشت: دانشکده تخصصی و شرکت‌های دانش بنیان متعدد و مستعدی در شهرستان دامغان وجود دارد که حضور آنها در کنار تولید پسته می‌تواند به ارتقای کیفی و کمی این محصول و رشد اقتصادی منطقه بیانجامد.
این عضو خانه ملت با بیان اینکه سه و نیم تن در هر هکتار، متوسط برداشت محصول پسته است در حالی که در همین شهرستان دامغان شخصی تا ۴۸ تن پسته برداشت کرده که نشان می‌دهد با استفاده از دانش می‌توان ارتقای کیفی و کمی محصول را شاهد بود، تاکید کرد: همان طور که در جشنواره پسته هفته گذشته نیز اعلام کردیم باید تلاش کنیم تا متوسط برداشت محصول پسته در این شهرستان را دست کم به دو برابر یعنی هفت تن افزایش دهیم.
علیزاده برمی با بیان اینکه گردش مالی پسته دامغان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در صورت استفاده از ظرفیت گردشگران و زوار رضوی که از استان سمنان عبور می‌کنند همچنین تاکید بر دانش بنیان کردن کشت، این سهم را افزایش نیز دهیم تا به توسعه اقتصادی خوبی در شهرستان برسیم.