یک میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکسن در گلستان تزریق شد
یک میلیون و ۶۰۰ هزار دز واکسن در گلستان تزریق شد

  رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از آغاز زمان واکسیناسیون کرونا تاکنون یک میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۶۵ دُز انواع واکسن داخلی و خارجی به ساکنان این استان تزریق شد. عبدالرضا فاضل با اشاره به این که یک میلیون و ۴۵۵ هزار شهروند این استان واجد شرایط تزریق واکسن هستند گفت که تاکنون […]

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از آغاز زمان واکسیناسیون کرونا تاکنون یک میلیون و ۶۳۴ هزار و ۸۶۵ دُز انواع واکسن داخلی و خارجی به ساکنان این استان تزریق شد.
عبدالرضا فاضل با اشاره به این که یک میلیون و ۴۵۵ هزار شهروند این استان واجد شرایط تزریق واکسن هستند گفت که تاکنون ۳۷.۱ درصد کل جمعیت استان هر ۲ دُز واکسن کرونا را تزریق کردند.
وی اظهار داشت : یک میلیون و ۹۳ هزار و ۸۲۸ نفر در استان نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و نوبت دوم واکسن هم به ۵۴۰ هزار و ۷۴۶ گلستانی تزریق شد. فاضل افزود: همچنین ۲۹۱ نفر گلستانی نیز دُز سوم یا یادآور کرونا را دریافت کردند.