۳۲ ساله‌های خوزستان برای واکسیناسیون مراجعه کنند
۳۲ ساله‌های خوزستان برای واکسیناسیون مراجعه کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ۳۲ ساله‌ها در استان خوزستان پس از ثبت‌نام در سامانه سلامت برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند. فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد: مطابق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، سن واکسیناسیون گروه‌های هدف سه سال کاهش یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد: بنابراین از این […]

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: ۳۲ ساله‌ها در استان خوزستان پس از ثبت‌نام در سامانه سلامت برای دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
فرهاد ابول نژادیان اظهار کرد: مطابق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، سن واکسیناسیون گروه‌های هدف سه سال کاهش یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد: بنابراین از این پس در استان خوزستان متولدین سال ۱۳۶۸ به قبل می‌توانند پس از ثبت‌نام در سامانه salamat.gov.ir در راستای تزریق واکسن به مراکز تجمیعی واکسیناسیون مراجعه کنند.
وی افزود: همچنین در مناطق روستایی استان نیز با مجوز صادر شده، همه افراد بالای ۱۸ سال در امکان تزریق واکسن دارند.