سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر جدید سهند خبر داد. وحید شادی‎نیا در تشریح این حادثه اظهار کرد: وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر جدید سهند، اورژانس را به محل حادثه کشاند.  وی خاطرنشان کرد:  در پی این حادثه ۹ نفر بر اثر دودگرفتگی و استنشاق دود […]

سخنگوی اورژانس آذربایجان‌شرقی از وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر جدید سهند خبر داد. وحید شادی‎نیا در تشریح این حادثه اظهار کرد: وقوع آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی در شهر جدید سهند، اورژانس را به محل حادثه کشاند.  وی خاطرنشان کرد:  در پی این حادثه ۹ نفر بر اثر دودگرفتگی و استنشاق دود مسموم شدند که به بیمارستان اسکو منتقل شدند و یک نفر نیز به طور سرپایی مداوا شد.