نمایشگاه‌های «گزیده نامه‌نگاری‌های عهد قاجار در کاخ گلستان»، عکس «باسمه‌ای آلبوم‌خانه کاخ گلستان»، «فرش‌های کاشان در کاخ و تأثیر آن در مناطق دیگر» دوم خرداد در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به نمایش گذاشته می‌شود. مسعود نصرتی مدیر این مجموعه میراث جهانی گفت: کاخ گلستان گنجینه‌ای از هنر دوره قاجار است و به مناسبت هفته […]

نمایشگاه‌های «گزیده نامه‌نگاری‌های عهد قاجار در کاخ گلستان»، عکس «باسمه‌ای آلبوم‌خانه کاخ گلستان»، «فرش‌های کاشان در کاخ و تأثیر آن در مناطق دیگر» دوم خرداد در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به نمایش گذاشته می‌شود.

مسعود نصرتی مدیر این مجموعه میراث جهانی گفت: کاخ گلستان گنجینه‌ای از هنر دوره قاجار است و به مناسبت هفته میراث فرهنگی، برگزاری سه نمایشگاه مرتبط با دوره قاجار را در دستور کار قرار داده و از امروز، میزبان بازدیدکنندگان این نمایشگاه‌هاست.