داود علیاری؛ رئیس ایستگاه ۱۲۴ و افسر آماده منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو۲۰۶پس از برخورد با جدولکنار خیابان، گارد محافظ و شکستن آن، به داخل کانال آبی به عمق تقریبی چهار و عرض ۶ متر سقوط کرده بود. وی ادامه داد: در این حادثه […]

داود علیاری؛ رئیس ایستگاه ۱۲۴ و افسر آماده منطقه ۲ عملیات آتش‌نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: یک دستگاه خودروی سواری پژو۲۰۶پس از برخورد با جدولکنار خیابان، گارد محافظ و شکستن آن، به داخل کانال آبی به عمق تقریبی چهار و عرض ۶ متر سقوط کرده بود.

وی ادامه داد: در این حادثه هر دو سرنشین، پیش از رسیدن آتش‌نشانان از داخل اتاقک خودرو خارج شده بودند که آتش‌نشانان پس از بررسی‌های لازم با استفاده از نردبان، هر دو نفر سرنشین خودرورا به سطح زمینمنتقل کردند.