انفجار گاز شهري در رشت ۲ دختر دانشجو را راهي بيمارستان کرد. آقاي مومني معاون عمليات سازمان آتش نشاني رشت با اشاره به نشت گاز شهري در يک خانه ويلايي افزود: اين حادثه زماني رخ داد که يکي از دانشجويان هنگام ورود به خانه کليد برق را فشار داد. وي گفت: در اين حادثه ضمن […]

انفجار گاز شهري در رشت ۲ دختر دانشجو را راهي بيمارستان کرد. آقاي مومني معاون عمليات سازمان آتش نشاني رشت با اشاره به نشت گاز شهري در يک خانه ويلايي افزود: اين حادثه زماني رخ داد که يکي از دانشجويان هنگام ورود به خانه کليد برق را فشار داد. وي گفت: در اين حادثه ضمن تخريب نسبي خانه دو دختر دانشجو از ناحيه سر و صورت و اعضاي بدن دچار سوختگي شديد شده و به بيمارستان سوانح سوختگي ولايت رشت منتقل شدند.