معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از مرگ دو زن و یک دختر و مسمومیت شدید پدرخانواده در فردیس خبرداد. اکبر عارف نیا افزود: علت مرگ و مسمومیت این افراد در دست بررسی قرار دارد لیکن بررسی اولیه نشان داد که حادثه ناشی از انتشارگاز منوکسید کربن نبوده است. وی افزود: […]

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس از مرگ دو زن و یک دختر و مسمومیت شدید پدرخانواده در فردیس خبرداد.
اکبر عارف نیا افزود: علت مرگ و مسمومیت این افراد در دست بررسی قرار دارد لیکن بررسی اولیه نشان داد که حادثه ناشی از انتشارگاز منوکسید کربن نبوده است.
وی افزود: این احتمال می رود که مصرف مواد غذایی فاسد این حادثه را رقم زده است.