مهر نوشت: آنتونی هاپکینز بازیگر بزرگ انگلیسی آمریکایی فضای هالیوود را مخرب و سمی خواند. این بازیگر ۸۰ ساله به رادیو تایمز گفت: به هالیوود نگاه کنی چقدر ریاکاری در آن وجود دارد. نگاه کنید آنها توسط افراد بله قربان گو احاطه شده اند. این فضا بسیار مخرب و  سمی است و من نمی خواهم […]

مهر نوشت: آنتونی هاپکینز بازیگر بزرگ انگلیسی آمریکایی فضای هالیوود را مخرب و سمی خواند. این بازیگر ۸۰ ساله به رادیو تایمز گفت: به هالیوود نگاه کنی چقدر ریاکاری در آن وجود دارد. نگاه کنید آنها توسط افراد بله قربان گو احاطه شده اند. این فضا بسیار مخرب و  سمی است و من نمی خواهم در میان آنها باشم. آن جا خیلی ریاکارانه است و طاقت تحمل آن را ندارم. آنها هیچ چیز نمی دانند.